Upozornění! Provádíme také veškeré topenářské práce vč. případného vyřízení dotací na pořízení nového zdroje.

Termocabi filosofie

V posledních letech se potřeba energetické revoluce stává více a více nezbytnou. Současná míra využívání přírodních zdrojů je neudržitelná a povede k nevyhnutelnému zhroucení křehkého ekosystému. Nicméně lidské podvědomí stoupá a mnozí pociťují naléhavou potřebu změny. Produkty Termocabi poskytují odpověď na tuto výzvu ke změně.

Termocabi věří v udržitelný rozvoj, a že škody na životním prostředí, způsobené spalováním fosilních paliv, nelze ignorovat. Tato rezidua byla v zemské kůže po tisíciletí, ale spotřebovávají se neúměrně rychlým tempem - jejich nadměrné využívání zvýšilo výskt CO2 v atmosféře, a způsobuje obrovské škody na životním prostředí a lidském zdraví. udržitelný rozvoj představuje nezbytný posun ve využívání energií, neboť podporuje využívání energií v souladu s přírodou. Spalování fosilních paliv je neudržitelné, neboť tato rezidua byla tvořena po miliony let, a jako takové jsou v podstatě neobnovitelné. Dřevo, na druhou stranu, má mnohem rychlejší dobu obnovy, což z něj činí alternativu, která nebude narušovat křehkou rovnováhu mezi CO2 v atmosféře a CO2 vázaným na rostliny.

Termocabi vystava

Termocabi s. r. l. se po mnoho let zapojuje do výzkumu a vývoje směřujícího k vytvoření účinných a životní prostředí nenarušujících produktů. Naše zkušenosti v oblasti spalovacích systémů a trvalé úsilí k dosažení čistého spalování nám umožnily vytvořit inovativní produkt.

Hořáky

Systémy na skladování a dopravu biomasy

Speciální elektrická a elektronická zařízení

Automatická regulace systému spalování

Systémy odpopelnění

V současnosti naše modely pracují stejně dobře s dřevními peletami, tak jako s ostatní biomasou. Tyto hořáky jsou schopný pokrýt tepelné potřeby domácnosti, budov nebo továrny. Termocabi působí po celé Itálii a v Evropské Unii ve spolupráci s dalšími firmami.

Termocabi dilna

logo  Řisuty 43, 440 01 Louny | E-mail: alena.piblova@setrnaenergie.cz | Telefon: 415 652 152 | Mobil: 774 250 556
Back to Top
© 2019 Šetrná Energie
Joomla Templates by Joomzilla.com