Upozornění! Provádíme také veškeré topenářské práce vč. případného vyřízení dotací na pořízení nového zdroje.

Teplovodní automatické kotle PETROJET 40 a 49 s ratičním hořákem jsou určeny pro regulovatelné vytápění rodinných a bytových domů, škol, penzionů a zemědělských nebo průmyslových objektů. Jako palivo doporučujeme využívat dřevní pelety. Alternativně lze po vykoušení v kotli splovat také jiná biopaliva jako agropelety, drovné rostlinné zbytky, zadinu nebo obilí.

petrojet49

Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

- rotační hořák na široké množství biopaliv

- automatikcý provoz je řízen klasickým termostatem

- kotel obsahuje 3 tahový tepelný výměník zaručující vysokou účinnost teplosměnné plochy kotle a díky této konstrukční výhodě také mnohem snadnější čištění než u jednotahových kotlů

- zásobník na pelety o objemu 300l v ceně

- účinnost kotle přes 85% resp. 88%

- možnost spalovat pelety o průměru 4 až 12

- řídící a regulační panel

- kotel vyhovuje normě CZ EN 303-5

Provedení kotle:

Automatický kotel Ekoefekt PETROJET 40 a 49 je dodáván s rotačním hořákem:

Rotační hořák je podle zkušeností uživatelů vhodný i pro spalování méně kvalitních pelet (s vyšším obsahem popela a nečistot). Je to dáno zejména konstrukcí samotného hořáku, který díky kruhové spalovací komoře nemá problémy toto palivo spálit. Tím, že se prostor topeniště neustále otáčí, zabraňuje vzniku strusky.

Žhnoucí jádro s palivem rotuje dokud nevydá maximum energie. Na obrázku níže je vidět detail vnitřní části rotační spalovací komory s otvory pro přívod spalovacího vzduchu. Tím pádem lze po vyzkoušení v kotli Ekoefekt PETROJET topit agropeletami z rostlinných materiálů (sláma, rašelina, makovina atd.) nebo obilím, zadinou a jinými rostlinnými zbytky.

Po vyhoření paliva jde z hořáku pouze jemný popel, který následně padá do popelníku kotle. Čím horší palivo používáte, tím pochopitelně roste podíl nečistot v popelníku.

Garantovaná paliva pro vytápění:

- bílé pelety

- hnědé pelety

Základní technické údaje:

Automatický peletový kotel

PETROJET 40

PETROJET 49

Jmenovitý tepelný výkon 40 kW 49 kW
Provozní podtlak před kotlem - tah 20 Pa 20 Pa
Vodní objem 150 l 170 l
Průměr kouřovodu 150 mm 175 mm
Doporučený průměr komína 160 mm 180 mm
Hydraulická ztráta kotle dT= 20/10 K 200/830 Pa* 150/630 Pa*
Regulační rozsah tep. výkonu 30 - 100 % 30 - 100 %
Třída kotle 3 3
Rozsah regulace teploty 65 - 90oC 65 - 90oC
Doporučené palivo dřevní pelety dřevní pelety
Spotřeba paliva cca 10 kg/h 12 kg/h
Obsah zásobníku cca 300 l 300 l
Účinnost v závislosti na palivu 85 % 88 %
Maximální provozní přetlak topné vody 200 kPa 200 kPa
Teplota spalin 120 - 190o C 120 - 190o C
 Vstup a výstup topné vody závit G 6/4" vnější závit G 2" vnější
Hluk kotle nepřesahuje 60 dB nepřesahuje 60 dB
Hmotnost 470 kg + 100 kg hořák 580 kg + 100 kg hořák
Výška 1450 mm 1450 mm
Šířka 540 mm 670 mm
Hloubka 1250 mm 1250 mm
Elektrický příkon start/provoz 600/80 W, 230 V 600/80 W, 230 V

* 1 mba ˜ 100 Pa

logo  Řisuty 43, 440 01 Louny | E-mail: alena.piblova@setrnaenergie.cz | Telefon: 415 652 152 | Mobil: 774 250 556
Back to Top
© 2019 Šetrná Energie
Joomla Templates by Joomzilla.com