Upozornění! Provádíme také veškeré topenářské práce vč. případného vyřízení dotací na pořízení nového zdroje.

Historie a orientace firmy

EKOEFEKT a. s. vznikla v roce 1992 a od počátku se zaměřila na ekologické spolování hnědého uhlí. Postupem času nastala doba výměny malých a středních klasických kotlů na uhlí za kotle automatické, splňující zákonem dané emisní limity.

Firma se začala orientovat na vývoj nových automatických kotlů s otočným roštem 24 - 600 kW, spalující hnědé uhlí ekologicky, čistě a s komfortní obsluhou. Během dvou let se tyto kotle na trhu prosadily jako nejkvalitnější automatické kotle na hnědé uhlí do výkonu 600 kW.

Parametry spalování hnědého uhlí z produkce SD a. s. v kotlích CARBOROBOT a EKOEFEKT se pravidelně kontrolují přímo u zákazníků v reálných podmínkách provozu. V roce 2001 byly rozšířeny výrobní kapacity v Třebívlicích u Lovosic. V roce 2010 firma uvedla na trh novou řadu kotlů pod označením PETROJET.

Technologické zaměření

Technologii spalování je možné rozdělit do tří oblastí. V první řadě jde o známé kotle do 25 kW, vybavené retortovým hořákem, který se původně používal pro automatické spalování jemnějších frakcí uhlí. Nicméně postupem doby se hořáky a kotle přizpůsobily požadavkům trhu a nyní v nich můžete spalovat pelety dřevní i rostlinné.

Další oblasti jsou kotle s rotačním hořákem, které lze díky sofistikovanější konstrukci samotného hořáku regulovat v širším výkonovém spektru bez ztráty účinnosti. Můžete v nich také kromě pelet spalovat paliva jako jsou např. rostlinné zbytky či obilí. Rotační hořáky jsou obecně díky neustále pracujícímu žhnoucímu jádru méně náročnější na údržbu než hořáky hrncové a retortové.

Třetí typ kotlů vychází z již zmiňované technologie otočného roštu, používaného v kotlích vyššího výkonu. Právě na malé ploše otáčivého roštu probíhá vlastní hoření. Palivo se automaticky sesouvá z násypky na rošt nebo je dopravováno šnekovým dopravníkem. Kotle tohoto typu jsou vhodné na spalování směsi uhlí a biopaliva (dřevní štěpka, pelety apod.).

Kotle na pelety, kotle na uhlí a štěpku dle typu

Kotle na pelety s retortovým hořákem: Ekoefekt BIO 23

Kotle na pelety, obilí s rotačním hořákem: Ekoefekt PETROJET 40 a 49

Kotle na pelety, štěpku a hnědé uhlí s otočným roštem: Ekoefekt BIO 130 a 600

logo  Řisuty 43, 440 01 Louny | E-mail: alena.piblova@setrnaenergie.cz | Telefon: 415 652 152 | Mobil: 774 250 556
Back to Top
© 2019 Šetrná Energie
Joomla Templates by Joomzilla.com