Upozornění! Provádíme také veškeré topenářské práce vč. případného vyřízení dotací na pořízení nového zdroje.

Ekoefekt PETROJET 40 a 49

Kategorie: Češké kotle ekoefekt
Zveřejněno: 26. 12. 2016 11:44
Napsal Super User
Zobrazení: 1567

Teplovodní automatické kotle PETROJET 40 a 49 s ratičním hořákem jsou určeny pro regulovatelné vytápění rodinných a bytových domů, škol, penzionů a zemědělských nebo průmyslových objektů. Jako palivo doporučujeme využívat dřevní pelety. Alternativně lze po vykoušení v kotli splovat také jiná biopaliva jako agropelety, drovné rostlinné zbytky, zadinu nebo obilí.

petrojet49

Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

- rotační hořák na široké množství biopaliv

- automatikcý provoz je řízen klasickým termostatem

- kotel obsahuje 3 tahový tepelný výměník zaručující vysokou účinnost teplosměnné plochy kotle a díky této konstrukční výhodě také mnohem snadnější čištění než u jednotahových kotlů

- zásobník na pelety o objemu 300l v ceně

- účinnost kotle přes 85% resp. 88%

- možnost spalovat pelety o průměru 4 až 12

- řídící a regulační panel

- kotel vyhovuje normě CZ EN 303-5

Provedení kotle:

Automatický kotel Ekoefekt PETROJET 40 a 49 je dodáván s rotačním hořákem:

Rotační hořák je podle zkušeností uživatelů vhodný i pro spalování méně kvalitních pelet (s vyšším obsahem popela a nečistot). Je to dáno zejména konstrukcí samotného hořáku, který díky kruhové spalovací komoře nemá problémy toto palivo spálit. Tím, že se prostor topeniště neustále otáčí, zabraňuje vzniku strusky.

Žhnoucí jádro s palivem rotuje dokud nevydá maximum energie. Na obrázku níže je vidět detail vnitřní části rotační spalovací komory s otvory pro přívod spalovacího vzduchu. Tím pádem lze po vyzkoušení v kotli Ekoefekt PETROJET topit agropeletami z rostlinných materiálů (sláma, rašelina, makovina atd.) nebo obilím, zadinou a jinými rostlinnými zbytky.

Po vyhoření paliva jde z hořáku pouze jemný popel, který následně padá do popelníku kotle. Čím horší palivo používáte, tím pochopitelně roste podíl nečistot v popelníku.

Garantovaná paliva pro vytápění:

- bílé pelety

- hnědé pelety

Základní technické údaje:

Automatický peletový kotel

PETROJET 40

PETROJET 49

Jmenovitý tepelný výkon 40 kW 49 kW
Provozní podtlak před kotlem - tah 20 Pa 20 Pa
Vodní objem 150 l 170 l
Průměr kouřovodu 150 mm 175 mm
Doporučený průměr komína 160 mm 180 mm
Hydraulická ztráta kotle dT= 20/10 K 200/830 Pa* 150/630 Pa*
Regulační rozsah tep. výkonu 30 - 100 % 30 - 100 %
Třída kotle 3 3
Rozsah regulace teploty 65 - 90oC 65 - 90oC
Doporučené palivo dřevní pelety dřevní pelety
Spotřeba paliva cca 10 kg/h 12 kg/h
Obsah zásobníku cca 300 l 300 l
Účinnost v závislosti na palivu 85 % 88 %
Maximální provozní přetlak topné vody 200 kPa 200 kPa
Teplota spalin 120 - 190o C 120 - 190o C
 Vstup a výstup topné vody závit G 6/4" vnější závit G 2" vnější
Hluk kotle nepřesahuje 60 dB nepřesahuje 60 dB
Hmotnost 470 kg + 100 kg hořák 580 kg + 100 kg hořák
Výška 1450 mm 1450 mm
Šířka 540 mm 670 mm
Hloubka 1250 mm 1250 mm
Elektrický příkon start/provoz 600/80 W, 230 V 600/80 W, 230 V

* 1 mba ˜ 100 Pa

Ekoefekt BIO 50

Kategorie: Češké kotle ekoefekt
Zveřejněno: 26. 12. 2016 11:42
Napsal Super User
Zobrazení: 1238

je automatický teplovodní kotel s retortovým hořákem a je určen pro pohodlné vytápění rodinných domů a menších objektů tuhými palivy.

Kvalitní spalování a automatická regulace umožňují úsporné vytápění a ohřev teplé vody s mininální obsluhou. Výkon kotle je 49 kW a účinnost až 86%.

 ekoefekt bio50

Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

- kotel obsahuje efektivní 3-tahový výměník

- automatický provoz

- kotlové těleso je vyrobené z kvalitní oceli

- nízké emise - kotel vyhovuje EN 303-5

- vysoce účinné spalování díky retortovému hořáku

- možnost spalovat dřevní pelety 6 - 14 mm

- možnost spalovat kusové dřevo

- řídící a regulační panel na kotli

- integrovaný zásobníkna pelety 300 l

Garantovaná paliva pro vytápění

- dřevní pelety bílé

- dřevní pelety hnědé

- kusové dřevo

- obilí

- uhlí

Základní technické údaje o kotli:

Automatický peletový kotel

EKOEFEKT BIO 50

Jmenovitý výkon 49 kW
Optimální regulovaný výkon 10 - 60 kW
Účinnost v závislosti na palivu > 86%
Spotřeba paliva při jm. výkonu 14 kg/h
Optimální vytápěný prostor 1200 m3
Obsah standardní násypky cca 300 l
Max. prac. přetlak topné vody 200 kPa
Max. teplota topné vody 90oC
Hladina hluku kotle <65 dB
Průměr kouřovodu 150 mm
Vstup/výstup topné vody záv. G 6/4" DN mm
Teplota spalin 120 - 180 oC
Hmotnost celkem (kotel) 570 kg
Rozměry šířka 1500 mm
  hloubka 1300 mm
 Výška kotle s násypkou výška 1600 mm
Vstupní a výstupní voda G6/4" DN mm
Průměr kouřovodu 170 mm
Elektrický příkon/napětí

IPEN - 50Hz, 230V, TN-S, 255W

IP20 (W/V)

Vodní objem

200l

Doporučené palivo

dřevěná peleta (6 -14 mm)

Třída kotle (ČSN EN 303-5)

3

Náhradní palivo

rostlinné pelety, uhlí 5-25 mm, obilí,

kusové dřevo do délky 50 cm

Ekoefekt - Automatické kotle na pelety, kotle na uhlí a štěpku

Kategorie: Češké kotle ekoefekt
Zveřejněno: 26. 12. 2016 11:38
Napsal Super User
Zobrazení: 2286

Historie a orientace firmy

EKOEFEKT a. s. vznikla v roce 1992 a od počátku se zaměřila na ekologické spolování hnědého uhlí. Postupem času nastala doba výměny malých a středních klasických kotlů na uhlí za kotle automatické, splňující zákonem dané emisní limity.

Firma se začala orientovat na vývoj nových automatických kotlů s otočným roštem 24 - 600 kW, spalující hnědé uhlí ekologicky, čistě a s komfortní obsluhou. Během dvou let se tyto kotle na trhu prosadily jako nejkvalitnější automatické kotle na hnědé uhlí do výkonu 600 kW.

Parametry spalování hnědého uhlí z produkce SD a. s. v kotlích CARBOROBOT a EKOEFEKT se pravidelně kontrolují přímo u zákazníků v reálných podmínkách provozu. V roce 2001 byly rozšířeny výrobní kapacity v Třebívlicích u Lovosic. V roce 2010 firma uvedla na trh novou řadu kotlů pod označením PETROJET.

Technologické zaměření

Technologii spalování je možné rozdělit do tří oblastí. V první řadě jde o známé kotle do 25 kW, vybavené retortovým hořákem, který se původně používal pro automatické spalování jemnějších frakcí uhlí. Nicméně postupem doby se hořáky a kotle přizpůsobily požadavkům trhu a nyní v nich můžete spalovat pelety dřevní i rostlinné.

Další oblasti jsou kotle s rotačním hořákem, které lze díky sofistikovanější konstrukci samotného hořáku regulovat v širším výkonovém spektru bez ztráty účinnosti. Můžete v nich také kromě pelet spalovat paliva jako jsou např. rostlinné zbytky či obilí. Rotační hořáky jsou obecně díky neustále pracujícímu žhnoucímu jádru méně náročnější na údržbu než hořáky hrncové a retortové.

Třetí typ kotlů vychází z již zmiňované technologie otočného roštu, používaného v kotlích vyššího výkonu. Právě na malé ploše otáčivého roštu probíhá vlastní hoření. Palivo se automaticky sesouvá z násypky na rošt nebo je dopravováno šnekovým dopravníkem. Kotle tohoto typu jsou vhodné na spalování směsi uhlí a biopaliva (dřevní štěpka, pelety apod.).

Kotle na pelety, kotle na uhlí a štěpku dle typu

Kotle na pelety s retortovým hořákem: Ekoefekt BIO 23

Kotle na pelety, obilí s rotačním hořákem: Ekoefekt PETROJET 40 a 49

Kotle na pelety, štěpku a hnědé uhlí s otočným roštem: Ekoefekt BIO 130 a 600

Ekoefekt BIO 23

Kategorie: Češké kotle ekoefekt
Zveřejněno: 26. 12. 2016 11:40
Napsal Super User
Zobrazení: 1758

je automatický teplovodní kotel s retortovým hořákem a je určen pro pohodlné vytápění rodinných domů a menších objektů tuhými palivy.

Kvalitní spalování a automatická regulace umožňují úsporné vytápění a ohřev teplé vody s mininální obsluhou. Výkon kotle je 25 kW a účinnost až 90% regulovatelnost 20 - 100%.

ekoefekt bio23


Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

- kotel obsahuje efektivní 3-tahový výměník

- automatický provoz

- kotlové těleso je vyrobené z kvalitní oceli

- nízké emise - kotel vyhovuje EN 303-5

- vysoce účinné spalování díky retortovému hořáku

- možnost spalovat dřevní pelety 6 - 14 mm

- možnost spalovat kusové dřevo

- řídící a regulační panel na kotli

- extra velký objem vody - 130 l - díky němuž není potřeba akumulační nádrž

- integrovaný zásobníkna pelety 300 l

ekoefekt bio23 1

Garantovaná paliva pro vytápění

- dřevní pelety bílé

- dřevní pelety hnědé

- kusové dřevo

Základní technické údaje o kotli:

Automatický peletový kotel

EKOEFEKT BIO 23

Optimální regulovaný výkon 10 kW až 24,5 kW
Účinnost v závislosti na palivu > 90%
Spotřeba paliva při jm. výkonu 7 kg/h
Optimální vytápěný prostor 600 m3
Obsah standardní násypky 300 l (180 kg)
Objem vody 130 l
Max. prac. přetlak topné vody 200 kPa
Max. teplota topné vody 90oC
Hladina hluku kotle <65 dB
Průměr kouřovodu 150 mm
Vstup/výstup topné vody záv. G 6/4" DN mm
Teplota spalin 120 - 190 oC
Hmotnost celkem (kotel) 535 kg (425 kg)
Rozměry šířka 1404 mm
  hloubka 1260 mm
  výška 1350 mm
Provozní napětí 230 V / 50 Hz
logo  Řisuty 43, 440 01 Louny | E-mail: alena.piblova@setrnaenergie.cz | Telefon: 415 652 152 | Mobil: 774 250 556
Back to Top
© 2020 Šetrná Energie
Joomla Templates by Joomzilla.com